Baltimore at Kansas City Line Movement

ONLINE ODDS
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 11:04 AM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 9:33 AM ET (ET)
-110
-110
Fri, Jun 10 8:13 AM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 2:56 AM ET (ET)
-110
-110
Thu, Jun 9 3:28 PM ET (ET)
-105
-115
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 8:05 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 7:49 PM ET (ET)
-120
+100
Fri, Jun 10 7:35 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 7:19 PM ET (ET)
-120
+100
Fri, Jun 10 7:14 AM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 3:58 AM ET (ET)
-105
-115
Thu, Jun 9 8:57 PM ET (ET)
-110
-110
Thu, Jun 9 3:01 PM ET (ET)
-105
-115
Thu, Jun 9 5:09 AM ET (ET)
-115
-105
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 8:18 AM ET (ET)
-115
-105
Thu, Jun 9 8:11 PM ET (ET)
-110
-110
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 7:19 AM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 7:13 AM ET (ET)
-110
-110
Thu, Jun 9 2:58 PM ET (ET)
-105
-115
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 4:17 PM ET (ET)
-114
-103
Fri, Jun 10 1:08 PM ET (ET)
-114
-104
Fri, Jun 10 12:52 PM ET (ET)
-117
+100
Fri, Jun 10 12:31 PM ET (ET)
-114
-104
Fri, Jun 10 12:00 PM ET (ET)
-113
-105
Fri, Jun 10 8:22 AM ET (ET)
-117
+100
Fri, Jun 10 7:45 AM ET (ET)
-115
-103
Thu, Jun 9 9:40 PM ET (ET)
-106
-109
Thu, Jun 9 9:02 PM ET (ET)
-106
-110
Thu, Jun 9 7:39 PM ET (ET)
-106
-112
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 4:17 PM ET (ET)
-114
-103
Fri, Jun 10 1:07 PM ET (ET)
-114
-104
Fri, Jun 10 12:51 PM ET (ET)
-117
+100
Fri, Jun 10 12:32 PM ET (ET)
-114
-104
Fri, Jun 10 12:28 PM ET (ET)
-113
-103
Fri, Jun 10 11:57 AM ET (ET)
-113
-105
Fri, Jun 10 8:23 AM ET (ET)
-117
+100
Fri, Jun 10 7:42 AM ET (ET)
-115
-103
Thu, Jun 9 9:43 PM ET (ET)
-106
-109
Thu, Jun 9 9:05 PM ET (ET)
-106
-110
Thu, Jun 9 7:36 PM ET (ET)
-106
-112
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 7:59 PM ET (ET)
-112
-104
Fri, Jun 10 7:16 AM ET (ET)
-108
-108
Fri, Jun 10 2:56 AM ET (ET)
-104
-112
Thu, Jun 9 6:43 PM ET (ET)
-102
-116
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 7:39 PM ET (ET)
-111
+101
Fri, Jun 10 6:23 PM ET (ET)
-108
-102
Fri, Jun 10 6:23 PM ET (ET)
-108
-103
Fri, Jun 10 7:16 AM ET (ET)
-105
-105
Thu, Jun 9 9:38 PM ET (ET)
+100
-110
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 6:50 PM ET (ET)
-110
-110
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 4:10 PM ET (ET)
-115
-105
Fri, Jun 10 7:12 AM ET (ET)
-115
-105
Thu, Jun 9 5:29 PM ET (ET)
-105
-115
ONLINE ODDS
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 9:06 AM ET (ET)
-1.5 +150
+1.5 -180
Fri, Jun 10 8:16 AM ET (ET)
-1.5 +155
+1.5 -185
Fri, Jun 10 8:07 AM ET (ET)
+1.5 -235
-1.5 +190
Thu, Jun 9 10:49 PM ET (ET)
+1.5 -220
-1.5 +180
Thu, Jun 9 8:54 PM ET (ET)
+1.5 -235
-1.5 +190
Thu, Jun 9 8:42 PM ET (ET)
+1.5 -230
-1.5 +185
Thu, Jun 9 7:53 PM ET (ET)
+1.5 -220
-1.5 +180
Thu, Jun 9 5:37 PM ET (ET)
+1.5 -230
-1.5 +185
Thu, Jun 9 5:30 PM ET (ET)
-1.5 +165
+1.5 -200
Thu, Jun 9 5:14 PM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -175
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 7:49 PM ET (ET)
-1.5 +140
+1.5 -160
Fri, Jun 10 7:35 PM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 7:19 PM ET (ET)
-1.5 +140
+1.5 -160
Fri, Jun 10 10:17 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 7:14 AM ET (ET)
-1.5 +140
+1.5 -160
Fri, Jun 10 2:42 AM ET (ET)
-1.5 +155
+1.5 -180
Fri, Jun 10 2:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Thu, Jun 9 4:53 PM ET (ET)
-1.5 +150
+1.5 -170
Thu, Jun 9 3:01 PM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Thu, Jun 9 5:09 AM ET (ET)
-1.5 +140
+1.5 -160
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 8:18 AM ET (ET)
-1.5 +135
+1.5 -165
Thu, Jun 9 10:44 PM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -175
Thu, Jun 9 8:11 PM ET (ET)
-1.5 +140
+1.5 -165
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 10:16 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -169
Fri, Jun 10 8:16 AM ET (ET)
-1.5 +140
+1.5 -161
Fri, Jun 10 7:08 AM ET (ET)
+1.5 -208
-1.5 +175
Thu, Jun 9 10:48 PM ET (ET)
+1.5 -200
-1.5 +170
Thu, Jun 9 10:33 PM ET (ET)
+1.5 -208
-1.5 +175
Thu, Jun 9 6:26 PM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -169
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 1:08 PM ET (ET)
-1.0 +120
+1.0 -143
Fri, Jun 10 12:52 PM ET (ET)
-1.0 +117
+1.0 -139
Fri, Jun 10 12:00 PM ET (ET)
-1.0 +120
+1.0 -143
Fri, Jun 10 8:22 AM ET (ET)
-1.0 +117
+1.0 -139
Fri, Jun 10 7:45 AM ET (ET)
-1.0 +118
+1.0 -141
Thu, Jun 9 9:40 PM ET (ET)
-1.0 +128
+1.0 -157
Thu, Jun 9 9:02 PM ET (ET)
-1.0 +128
+1.0 -159
Thu, Jun 9 7:39 PM ET (ET)
+1.0 -157
-1.0 +125
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 1:07 PM ET (ET)
-1.0 +120
+1.0 -143
Fri, Jun 10 12:51 PM ET (ET)
-1.0 +117
+1.0 -139
Fri, Jun 10 11:57 AM ET (ET)
-1.0 +120
+1.0 -143
Fri, Jun 10 8:23 AM ET (ET)
-1.0 +117
+1.0 -139
Fri, Jun 10 7:42 AM ET (ET)
-1.0 +118
+1.0 -141
Thu, Jun 9 9:43 PM ET (ET)
-1.0 +128
+1.0 -157
Thu, Jun 9 9:05 PM ET (ET)
-1.0 +128
+1.0 -159
Thu, Jun 9 7:36 PM ET (ET)
+1.0 -157
-1.0 +125
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 8:03 PM ET (ET)
-1.5 +146
+1.5 -176
Fri, Jun 10 7:59 PM ET (ET)
-1.5 +150
+1.5 -182
Fri, Jun 10 4:04 PM ET (ET)
-1.5 +146
+1.5 -178
Fri, Jun 10 12:19 PM ET (ET)
-1.5 +150
+1.5 -182
Fri, Jun 10 9:28 AM ET (ET)
-1.5 +146
+1.5 -176
Fri, Jun 10 7:16 AM ET (ET)
-1.5 +146
+1.5 -178
Fri, Jun 10 2:56 AM ET (ET)
-1.5 +164
+1.5 -200
Fri, Jun 10 2:05 AM ET (ET)
-1.5 +158
+1.5 -192
Fri, Jun 10 2:03 AM ET (ET)
-1.5 +155
+1.5 -188
Fri, Jun 10 1:57 AM ET (ET)
-1.5 +160
+1.5 -194
Fri, Jun 10 1:33 AM ET (ET)
-1.5 +158
+1.5 -192
Fri, Jun 10 1:32 AM ET (ET)
-1.5 +162
+1.5 -196
Thu, Jun 9 10:37 PM ET (ET)
-1.5 +158
+1.5 -192
Thu, Jun 9 10:13 PM ET (ET)
-1.5 +155
+1.5 -188
Thu, Jun 9 9:53 PM ET (ET)
-1.5 +158
+1.5 -192
Thu, Jun 9 9:21 PM ET (ET)
-1.5 +152
+1.5 -184
Thu, Jun 9 9:18 PM ET (ET)
-1.5 +164
+1.5 -200
Thu, Jun 9 8:42 PM ET (ET)
-1.5 +162
+1.5 -196
Thu, Jun 9 8:36 PM ET (ET)
-1.5 +158
+1.5 -192
Thu, Jun 9 6:43 PM ET (ET)
-1.5 +160
+1.5 -194
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 7:39 PM ET (ET)
+1.5 -208
-1.5 +170
Thu, Jun 9 10:12 PM ET (ET)
+1.5 -200
-1.5 +165
Thu, Jun 9 9:38 PM ET (ET)
+1.5 -233
-1.5 +190
BAL Line KC Line
Fri, Jun 10 7:51 PM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 7:45 PM ET (ET)
-1.5 +150
+1.5 -170
Fri, Jun 10 7:42 PM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 5:01 PM ET (ET)
-1.5 +150
+1.5 -170
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 8:15 AM ET (ET)
-1.5 +145
+1.5 -165
Fri, Jun 10 7:12 AM ET (ET)
+1.5 -210
-1.5 +175
Thu, Jun 9 5:30 PM ET (ET)
+1.5 -200
-1.5 +170
ONLINE ODDS
Over Line Under Line
Fri, Jun 10 7:46 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -120
Fri, Jun 10 7:19 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 6:48 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -120
Fri, Jun 10 9:27 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 7:15 AM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 10:22 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Thu, Jun 9 8:42 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -120
Thu, Jun 9 8:09 PM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 7:14 PM ET (ET)
o 9.5 -115
u 9.5 -105
Thu, Jun 9 7:13 PM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 6:06 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Thu, Jun 9 5:55 PM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 5:50 PM ET (ET)
o 9.0 -135
u 9.0 +115
Thu, Jun 9 5:45 PM ET (ET)
o 9.0 -130
u 9.0 +110
Thu, Jun 9 5:40 PM ET (ET)
o 9.0 -135
u 9.0 +115
Thu, Jun 9 5:30 PM ET (ET)
o 9.0 -130
u 9.0 +110
Thu, Jun 9 5:01 PM ET (ET)
o 9.0 -125
u 9.0 +105
Thu, Jun 9 4:51 PM ET (ET)
o 9.0 -130
u 9.0 +110
Thu, Jun 9 4:26 PM ET (ET)
o 9.0 -125
u 9.0 +105
Thu, Jun 9 3:28 PM ET (ET)
o 9.0 -120
u 9.0 +100
Over Line Under Line
Fri, Jun 10 7:19 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 5:48 PM ET (ET)
o 9.0 -115
u 9.0 -105
Fri, Jun 10 3:49 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 12:47 PM ET (ET)
o 9.0 -115
u 9.0 -105
Fri, Jun 10 10:17 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Thu, Jun 9 7:29 PM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 5:40 PM ET (ET)
o 9.5 -115
u 9.5 -105
Thu, Jun 9 4:53 PM ET (ET)
o 9.0 -125
u 9.0 +105
Thu, Jun 9 4:29 PM ET (ET)
o 9.0 -120
u 9.0 +100
Thu, Jun 9 3:01 PM ET (ET)
o 9.0 -115
u 9.0 -105
Thu, Jun 9 5:09 AM ET (ET)
o 9.0 -105
u 9.0 -115
Over Line Under Line
Fri, Jun 10 9:33 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 8:18 AM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 10:44 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Thu, Jun 9 8:11 PM ET (ET)
o 9.5 -115
u 9.5 -105
Over Line Under Line
Fri, Jun 10 9:28 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 7:16 AM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 10:33 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Thu, Jun 9 7:29 PM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 7:14 PM ET (ET)
o 9.5 -115
u 9.5 -105
Thu, Jun 9 6:26 PM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 2:58 PM ET (ET)
o 9.0 -115
u 9.0 -105
Over Line Under Line
Fri, Jun 10 1:08 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -118
Fri, Jun 10 12:52 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -120
Fri, Jun 10 8:22 AM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -118
Fri, Jun 10 7:45 AM ET (ET)
o 9.5 -109
u 9.5 -108
Thu, Jun 9 9:40 PM ET (ET)
o 9.5 -106
u 9.5 -113
Thu, Jun 9 9:02 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -118
Thu, Jun 9 7:39 PM ET (ET)
o 9.5 -109
u 9.5 -109
Over Line Under Line
Fri, Jun 10 1:07 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -118
Fri, Jun 10 12:51 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -120
Fri, Jun 10 12:32 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -118
Fri, Jun 10 12:28 PM ET (ET)
o 9.5 -103
u 9.5 -117
Fri, Jun 10 8:23 AM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -118
Fri, Jun 10 7:42 AM ET (ET)
o 9.5 -109
u 9.5 -108
Thu, Jun 9 9:43 PM ET (ET)
o 9.5 -106
u 9.5 -113
Thu, Jun 9 9:05 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -118
Thu, Jun 9 7:36 PM ET (ET)
o 9.5 -109
u 9.5 -109
Over Line Under Line
Fri, Jun 10 8:03 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -122
Fri, Jun 10 7:59 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 4:04 PM ET (ET)
o 9.5 -104
u 9.5 -118
Fri, Jun 10 3:14 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -114
Fri, Jun 10 12:19 PM ET (ET)
o 9.5 -108
u 9.5 -112
Fri, Jun 10 7:16 AM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Fri, Jun 10 6:34 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 2:56 AM ET (ET)
o 9.5 -102
u 9.5 -120
Fri, Jun 10 2:05 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 2:03 AM ET (ET)
o 9.0 -122
u 9.0 +100
Fri, Jun 10 1:57 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 1:51 AM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -122
Fri, Jun 10 1:33 AM ET (ET)
o 9.5 +102
u 9.5 -124
Fri, Jun 10 1:32 AM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -122
Thu, Jun 9 10:13 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Thu, Jun 9 9:53 PM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 9:21 PM ET (ET)
o 9.5 -102
u 9.5 -120
Thu, Jun 9 9:18 PM ET (ET)
o 9.0 -118
u 9.0 -104
Thu, Jun 9 8:42 PM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Thu, Jun 9 8:36 PM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 6:43 PM ET (ET)
o 9.5 -112
u 9.5 -108
Over Line Under Line
Fri, Jun 10 7:08 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Thu, Jun 9 9:38 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -120
Over Line Under Line
Fri, Jun 10 6:47 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -120
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 3:25 PM ET (ET)
o 10.0 -105
u 10.0 -115
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 9:30 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 9:27 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Fri, Jun 10 7:16 AM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Fri, Jun 10 1:03 AM ET (ET)
o 9.5 -105
u 9.5 -115
Thu, Jun 9 8:41 PM ET (ET)
o 9.5 +100
u 9.5 -120
Thu, Jun 9 8:23 PM ET (ET)
o 9.5 -110
u 9.5 -110
Thu, Jun 9 7:13 PM ET (ET)
o 9.5 -115
u 9.5 -105
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo