Milwaukee at Phoenix Line Movement

ONLINE ODDS
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:12 PM ET (ET)
+150
-180
Thu, Feb 10 4:02 PM ET (ET)
+130
-150
Thu, Feb 10 3:19 PM ET (ET)
+125
-145
Thu, Feb 10 10:43 AM ET (ET)
+135
-160
Thu, Feb 10 10:22 AM ET (ET)
+145
-175
Thu, Feb 10 9:55 AM ET (ET)
+140
-175
Thu, Feb 10 8:07 AM ET (ET)
+150
-180
Wed, Feb 9 7:27 PM ET (ET)
+140
-170
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:13 PM ET (ET)
+120
-150
Thu, Feb 10 10:01 PM ET (ET)
+110
-140
Thu, Feb 10 9:50 PM ET (ET)
+130
-150
Thu, Feb 10 6:47 PM ET (ET)
+125
-145
Thu, Feb 10 11:03 AM ET (ET)
+130
-150
Thu, Feb 10 10:25 AM ET (ET)
+145
-165
Thu, Feb 10 8:12 AM ET (ET)
+150
-170
Thu, Feb 10 8:07 AM ET (ET)
+155
-180
Wed, Feb 9 5:30 PM ET (ET)
+145
-165
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 9:04 PM ET (ET)
+135
-160
Thu, Feb 10 5:18 PM ET (ET)
+135
-160
Thu, Feb 10 3:19 PM ET (ET)
+130
-155
Thu, Feb 10 11:20 AM ET (ET)
+135
-165
Thu, Feb 10 9:24 AM ET (ET)
+145
-175
Thu, Feb 10 8:11 AM ET (ET)
+155
-190
Thu, Feb 10 3:28 AM ET (ET)
+140
-165
Wed, Feb 9 7:54 PM ET (ET)
+135
-160
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:05 PM ET (ET)
+125
-145
Thu, Feb 10 10:01 PM ET (ET)
+130
-149
Thu, Feb 10 9:37 PM ET (ET)
+125
-145
Thu, Feb 10 7:55 PM ET (ET)
+130
-149
Thu, Feb 10 7:42 PM ET (ET)
+140
-161
Thu, Feb 10 12:03 PM ET (ET)
+130
-149
Thu, Feb 10 10:23 AM ET (ET)
+140
-161
Thu, Feb 10 8:14 AM ET (ET)
+145
-169
Thu, Feb 10 8:06 AM ET (ET)
+155
-179
Thu, Feb 10 7:42 AM ET (ET)
+145
-169
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 8:58 PM ET (ET)
+125
-155
Thu, Feb 10 8:36 PM ET (ET)
+118
-143
Thu, Feb 10 5:12 PM ET (ET)
+125
-155
Thu, Feb 10 4:38 PM ET (ET)
+130
-157
Thu, Feb 10 4:27 PM ET (ET)
+138
-167
Thu, Feb 10 11:44 AM ET (ET)
+130
-157
Thu, Feb 10 11:33 AM ET (ET)
+123
-143
Thu, Feb 10 11:26 AM ET (ET)
+125
-150
Thu, Feb 10 11:21 AM ET (ET)
+123
-143
Thu, Feb 10 10:49 AM ET (ET)
+130
-155
Thu, Feb 10 10:30 AM ET (ET)
+133
-159
Thu, Feb 10 10:25 AM ET (ET)
+128
-152
Thu, Feb 10 10:12 AM ET (ET)
+138
-165
Thu, Feb 10 10:07 AM ET (ET)
+143
-175
Thu, Feb 10 9:56 AM ET (ET)
+133
-159
Thu, Feb 10 9:40 AM ET (ET)
+125
-150
Thu, Feb 10 9:31 AM ET (ET)
+133
-159
Thu, Feb 10 8:46 AM ET (ET)
+143
-175
Thu, Feb 10 8:17 AM ET (ET)
+138
-165
Thu, Feb 10 7:13 AM ET (ET)
+128
-152
Thu, Feb 10 2:43 AM ET (ET)
+138
-165
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:13 PM ET (ET)
+125
-157
Thu, Feb 10 8:57 PM ET (ET)
+125
-155
Thu, Feb 10 8:32 PM ET (ET)
+118
-143
Thu, Feb 10 5:10 PM ET (ET)
+125
-155
Thu, Feb 10 4:35 PM ET (ET)
+130
-157
Thu, Feb 10 4:26 PM ET (ET)
+138
-167
Thu, Feb 10 11:42 AM ET (ET)
+130
-157
Thu, Feb 10 11:37 AM ET (ET)
+132
-155
Thu, Feb 10 11:28 AM ET (ET)
+123
-143
Thu, Feb 10 11:24 AM ET (ET)
+125
-150
Thu, Feb 10 11:18 AM ET (ET)
+123
-143
Thu, Feb 10 10:48 AM ET (ET)
+130
-155
Thu, Feb 10 10:30 AM ET (ET)
+133
-159
Thu, Feb 10 10:24 AM ET (ET)
+120
-143
Thu, Feb 10 10:13 AM ET (ET)
+138
-165
Thu, Feb 10 10:09 AM ET (ET)
+143
-175
Thu, Feb 10 9:55 AM ET (ET)
+133
-159
Thu, Feb 10 9:40 AM ET (ET)
+125
-150
Thu, Feb 10 9:29 AM ET (ET)
+133
-159
Thu, Feb 10 8:45 AM ET (ET)
+143
-175
Thu, Feb 10 8:17 AM ET (ET)
+138
-165
Thu, Feb 10 7:11 AM ET (ET)
+128
-152
Thu, Feb 10 2:41 AM ET (ET)
+138
-165
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:13 PM ET (ET)
+134
-168
Thu, Feb 10 7:54 PM ET (ET)
+126
-148
Thu, Feb 10 6:50 PM ET (ET)
+120
-142
Thu, Feb 10 1:01 PM ET (ET)
+130
-154
Thu, Feb 10 11:54 AM ET (ET)
+136
-162
Thu, Feb 10 11:48 AM ET (ET)
+140
-166
Thu, Feb 10 11:47 AM ET (ET)
+152
-180
Thu, Feb 10 11:32 AM ET (ET)
+132
-156
Thu, Feb 10 11:10 AM ET (ET)
+136
-162
Thu, Feb 10 10:21 AM ET (ET)
+138
-164
Thu, Feb 10 10:09 AM ET (ET)
+144
-172
Thu, Feb 10 9:51 AM ET (ET)
+146
-174
Thu, Feb 10 9:16 AM ET (ET)
+144
-172
Thu, Feb 10 8:32 AM ET (ET)
+142
-168
Wed, Feb 9 8:00 PM ET (ET)
+134
-158
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 4:32 PM ET (ET)
+130
-159
Thu, Feb 10 2:12 PM ET (ET)
+135
-164
Thu, Feb 10 10:42 AM ET (ET)
+135
-159
Thu, Feb 10 8:10 AM ET (ET)
+150
-169
Wed, Feb 9 10:10 PM ET (ET)
+125
-149
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 9:36 PM ET (ET)
+130
-150
Thu, Feb 10 11:00 AM ET (ET)
+135
-155
Thu, Feb 10 10:22 AM ET (ET)
+140
-160
Thu, Feb 10 8:12 AM ET (ET)
+150
-170
Thu, Feb 10 8:02 AM ET (ET)
+155
-175
Thu, Feb 10 2:05 AM ET (ET)
+145
-165
ONLINE ODDS
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:12 PM ET (ET)
+5.0 -110
-5.0 -110
Thu, Feb 10 8:17 PM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 8:09 PM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Thu, Feb 10 8:00 PM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 7:02 PM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 6:58 PM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Thu, Feb 10 6:30 PM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 6:24 PM ET (ET)
+3.0 -105
-3.0 -115
Thu, Feb 10 5:44 PM ET (ET)
+3.5 -115
-3.5 -105
Thu, Feb 10 5:27 PM ET (ET)
+3.0 -105
-3.0 -115
Thu, Feb 10 5:18 PM ET (ET)
+3.5 -115
-3.5 -105
Thu, Feb 10 4:02 PM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 3:29 PM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 3:19 PM ET (ET)
+2.5 -110
-2.5 -110
Thu, Feb 10 12:02 PM ET (ET)
+3.0 -105
-3.0 -115
Thu, Feb 10 11:34 AM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 10:22 AM ET (ET)
+3.5 -105
-3.5 -115
Thu, Feb 10 9:50 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Thu, Feb 10 8:13 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Thu, Feb 10 8:08 AM ET (ET)
+4.5 -110
-4.5 -110
Wed, Feb 9 7:27 PM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:13 PM ET (ET)
+3.5 -120
-3.5 -110
Thu, Feb 10 10:01 PM ET (ET)
+2.5 -110
-2.5 -120
Thu, Feb 10 9:50 PM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 9:18 PM ET (ET)
+3.0 -115
-3.0 -105
Thu, Feb 10 6:47 PM ET (ET)
+2.5 -105
-2.5 -115
Thu, Feb 10 11:01 AM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 10:25 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 8:12 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Thu, Feb 10 8:07 AM ET (ET)
+4.0 -105
-4.0 -115
Wed, Feb 9 5:30 PM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 5:18 PM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 3:18 PM ET (ET)
+2.5 -110
-2.5 -110
Thu, Feb 10 9:24 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 8:11 AM ET (ET)
+4.5 -110
-4.5 -110
Wed, Feb 9 7:54 PM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:23 AM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 8:06 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 8:02 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Wed, Feb 9 8:12 PM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 8:58 PM ET (ET)
+3.0 -113
-3.0 -108
Thu, Feb 10 8:36 PM ET (ET)
+2.5 -113
-2.5 -109
Thu, Feb 10 5:12 PM ET (ET)
+3.0 -113
-3.0 -108
Thu, Feb 10 4:38 PM ET (ET)
+3.0 -109
-3.0 -112
Thu, Feb 10 4:27 PM ET (ET)
+3.5 -109
-3.5 -112
Thu, Feb 10 11:33 AM ET (ET)
+3.0 -109
-3.0 -112
Thu, Feb 10 11:26 AM ET (ET)
+3.5 -114
-3.5 -108
Thu, Feb 10 11:21 AM ET (ET)
+3.0 -109
-3.0 -112
Thu, Feb 10 10:49 AM ET (ET)
+3.5 -109
-3.5 -112
Thu, Feb 10 10:30 AM ET (ET)
+3.5 -107
-3.5 -114
Thu, Feb 10 10:25 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 10:12 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Thu, Feb 10 10:07 AM ET (ET)
+4.0 -107
-4.0 -114
Thu, Feb 10 9:56 AM ET (ET)
+3.5 -107
-3.5 -114
Thu, Feb 10 9:40 AM ET (ET)
+3.5 -114
-3.5 -108
Thu, Feb 10 9:31 AM ET (ET)
+3.5 -107
-3.5 -114
Thu, Feb 10 8:46 AM ET (ET)
+4.0 -107
-4.0 -114
Thu, Feb 10 8:17 AM ET (ET)
+4.0 -109
-4.0 -112
Thu, Feb 10 7:13 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 2:43 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Wed, Feb 9 9:33 PM ET (ET)
+3.5 -109
-3.5 -112
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:13 PM ET (ET)
+3.5 -113
-3.5 -113
Thu, Feb 10 8:57 PM ET (ET)
+3.0 -113
-3.0 -108
Thu, Feb 10 8:32 PM ET (ET)
+2.5 -113
-2.5 -109
Thu, Feb 10 5:10 PM ET (ET)
+3.0 -113
-3.0 -108
Thu, Feb 10 4:35 PM ET (ET)
+3.0 -109
-3.0 -112
Thu, Feb 10 4:26 PM ET (ET)
+3.5 -109
-3.5 -112
Thu, Feb 10 11:28 AM ET (ET)
+3.0 -109
-3.0 -112
Thu, Feb 10 11:24 AM ET (ET)
+3.5 -114
-3.5 -108
Thu, Feb 10 11:18 AM ET (ET)
+3.0 -109
-3.0 -112
Thu, Feb 10 10:48 AM ET (ET)
+3.5 -109
-3.5 -112
Thu, Feb 10 10:30 AM ET (ET)
+3.5 -107
-3.5 -114
Thu, Feb 10 10:24 AM ET (ET)
+3.0 -112
-3.0 -110
Thu, Feb 10 10:13 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Thu, Feb 10 10:09 AM ET (ET)
+4.0 -107
-4.0 -114
Thu, Feb 10 9:55 AM ET (ET)
+3.5 -107
-3.5 -114
Thu, Feb 10 9:40 AM ET (ET)
+3.5 -114
-3.5 -108
Thu, Feb 10 9:29 AM ET (ET)
+3.5 -107
-3.5 -114
Thu, Feb 10 8:45 AM ET (ET)
+4.0 -107
-4.0 -114
Thu, Feb 10 8:17 AM ET (ET)
+4.0 -109
-4.0 -112
Thu, Feb 10 7:11 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 2:41 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Wed, Feb 9 9:36 PM ET (ET)
+3.5 -109
-3.5 -112
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:13 PM ET (ET)
+3.5 -111
-3.5 -115
Thu, Feb 10 6:50 PM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 11:54 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 11:47 AM ET (ET)
+4.0 -112
-4.0 -108
Thu, Feb 10 11:32 AM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 11:10 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 10:21 AM ET (ET)
+3.5 -108
-3.5 -112
Thu, Feb 10 8:32 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Wed, Feb 9 8:00 PM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 3:00 PM ET (ET)
+3.0 -105
-3.0 -115
Thu, Feb 10 10:59 AM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 8:10 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
Thu, Feb 10 3:12 AM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Wed, Feb 9 11:01 PM ET (ET)
+2.5 -110
-2.5 -110
Wed, Feb 9 10:10 PM ET (ET)
PK -110
PK -110
MIL Line PHO Line
Thu, Feb 10 10:21 AM ET (ET)
+3.0 -110
-3.0 -110
Thu, Feb 10 8:02 AM ET (ET)
+4.0 -110
-4.0 -110
Thu, Feb 10 2:04 AM ET (ET)
+3.5 -110
-3.5 -110
ONLINE ODDS
Over Line Under Line
Thu, Feb 10 10:12 PM ET (ET)
o 239.5 -110
u 239.5 -110
Thu, Feb 10 8:00 PM ET (ET)
o 233.0 -115
u 233.0 -105
Thu, Feb 10 7:02 PM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 5:44 PM ET (ET)
o 233.0 -115
u 233.0 -105
Thu, Feb 10 5:22 PM ET (ET)
o 234.0 -110
u 234.0 -110
Thu, Feb 10 5:18 PM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Thu, Feb 10 4:35 PM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Thu, Feb 10 4:30 PM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Thu, Feb 10 4:02 PM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Thu, Feb 10 3:19 PM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 2:46 PM ET (ET)
o 233.5 -105
u 233.5 -115
Thu, Feb 10 1:26 PM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Thu, Feb 10 9:12 AM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 8:30 AM ET (ET)
o 234.0 -110
u 234.0 -110
Thu, Feb 10 8:13 AM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Thu, Feb 10 8:07 AM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 7:19 AM ET (ET)
o 233.5 -105
u 233.5 -115
Thu, Feb 10 6:49 AM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Wed, Feb 9 7:27 PM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Over Line Under Line
Thu, Feb 10 10:13 PM ET (ET)
o 234.5 -115
u 234.5 -115
Thu, Feb 10 10:01 PM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -120
Thu, Feb 10 6:17 PM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 6:02 PM ET (ET)
o 233.5 -105
u 233.5 -115
Thu, Feb 10 5:15 PM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 4:01 PM ET (ET)
o 233.0 -105
u 233.0 -115
Thu, Feb 10 2:47 PM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 12:14 PM ET (ET)
o 233.5 -105
u 233.5 -115
Thu, Feb 10 9:57 AM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 5:28 AM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Thu, Feb 10 12:07 AM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Over Line Under Line
Thu, Feb 10 9:57 AM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Wed, Feb 9 7:54 PM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Over Line Under Line
Thu, Feb 10 5:14 PM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 9:56 AM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Thu, Feb 10 7:14 AM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 12:06 AM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Over Line Under Line
Thu, Feb 10 5:44 PM ET (ET)
o 233.5 -112
u 233.5 -109
Thu, Feb 10 10:01 AM ET (ET)
o 233.0 -112
u 233.0 -109
Thu, Feb 10 2:43 AM ET (ET)
o 232.0 -112
u 232.0 -109
Wed, Feb 9 9:33 PM ET (ET)
o 232.5 -112
u 232.5 -109
Over Line Under Line
Thu, Feb 10 10:13 PM ET (ET)
o 233.0 -112
u 233.0 -115
Thu, Feb 10 5:35 PM ET (ET)
o 233.5 -112
u 233.5 -109
Thu, Feb 10 10:04 AM ET (ET)
o 233.0 -112
u 233.0 -109
Thu, Feb 10 2:41 AM ET (ET)
o 232.0 -112
u 232.0 -109
Wed, Feb 9 9:36 PM ET (ET)
o 232.5 -112
u 232.5 -109
Over Line Under Line
Thu, Feb 10 10:13 PM ET (ET)
o 232.5 -115
u 232.5 -111
Thu, Feb 10 6:50 PM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 1:57 PM ET (ET)
o 233.0 -108
u 233.0 -112
Thu, Feb 10 11:18 AM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Thu, Feb 10 10:32 AM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Thu, Feb 10 10:09 AM ET (ET)
o 232.0 -110
u 232.0 -110
Thu, Feb 10 9:16 AM ET (ET)
o 231.5 -110
u 231.5 -110
Wed, Feb 9 8:00 PM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Over Line Under Line
Thu, Feb 10 9:57 AM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Wed, Feb 9 11:01 PM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Wed, Feb 9 10:10 PM ET (ET)
o .0 -110
u .0 -110
Over Line Under Line
Thu, Feb 10 5:11 PM ET (ET)
o 233.5 -110
u 233.5 -110
Thu, Feb 10 9:56 AM ET (ET)
o 233.0 -110
u 233.0 -110
Thu, Feb 10 2:04 AM ET (ET)
o 232.5 -110
u 232.5 -110
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo