Performance vs. Scoring -   NC-Greensboro vs Furman

W/L Record When Scoring

  NC-Greensboro Furman
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
40 - 54 0-2 0-0 0-2 0-4 0-1 0-3
55 - 69 3-8 3-4 0-4 6-7 3-1 3-6
70 - 84 6-7 4-0 2-7 6-2 5-0 1-2
85 + 5-0 4-0 1-0 5-1 5-0 0-1

ATS Record When Scoring

  NC-Greensboro Furman
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 1-1-0 0-0-0 1-1-0 1-1-0 0-0-0 1-1-0
55 - 69 3-6-0 3-3-0 0-3-0 3-6-0 0-2-0 3-4-0
70 - 84 5-4-0 1-0-0 4-4-0 5-2-0 4-0-0 1-2-0
85 + 4-0-0 3-0-0 1-0-0 3-1-0 3-0-0 0-1-0

W/L Record When Allowing

  NC-Greensboro Furman
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0
40 - 54 0-0 0-0 0-0 2-0 2-0 0-0
55 - 69 11-4 10-2 1-2 9-5 6-0 3-5
70 - 84 2-8 1-2 1-6 5-8 4-2 1-6
85 + 1-5 0-0 1-5 0-1 0-0 0-1

ATS Record When Allowing

  NC-Greensboro Furman
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
55 - 69 8-3-0 6-2-0 2-1-0 7-3-0 3-2-0 4-1-0
70 - 84 3-5-0 1-1-0 2-4-0 5-6-0 4-0-0 1-6-0
85 + 2-3-0 0-0-0 2-3-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0