Performance After a Win  -  Morgan St. at Savannah State

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Morgan St. 4-2 2-1 2-1 1-0 3-2
Savannah State 1-4 0-0 1-4 1-1 0-3
After 0-4 Point Win  
Morgan St. 2-1 1-1 1-0 0-0 2-1
Savannah State 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
After 5-9 Point Win  
Morgan St. 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0
Savannah State 1-1 0-0 1-1 1-1 0-0
After 10-19 Point Win  
Morgan St. 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1
Savannah State 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2
After 20+ Point Win  
Morgan St. 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Savannah State 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Morgan St. 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Savannah State 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Win          
Morgan St. 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Savannah State 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
Morgan St. 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Savannah State 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Win          
Morgan St. 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Savannah State 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Win          
Morgan St. 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Savannah State 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0