Performance After a Win  -  No. 20 Arizona at No. 11 Missouri

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Arizona 4-2 4-2 0-0 0-1 4-1
Missouri 2-2 2-2 0-0 0-1 2-1
After 0-4 Point Win  
Arizona 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Missouri 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Win  
Arizona 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0
Missouri 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 10-19 Point Win  
Arizona 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
Missouri 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Win  
Arizona 1-1 1-1 0-0 0-0 1-1
Missouri 0-2 0-2 0-0 0-1 0-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Arizona 1-5-0 1-5-0 0-0-0 0-1-0 1-4-0
Missouri 2-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0
After 0-4 Point Win          
Arizona 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
Missouri 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 5-9 Point Win          
Arizona 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0
Missouri 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Win          
Arizona 1-1-0 1-1-0 0-0-0 0-0-0 1-1-0
Missouri 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Win          
Arizona 0-2-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0 0-2-0
Missouri 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0