Performance After a Win  -  No. 15 Eastern Kentucky vs No. 2 Kansas

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Eastern Kentucky 16-6 9-2 7-4 6-3 10-3
Kansas 16-8 13-3 3-5 3-3 13-5
After 0-4 Point Win  
Eastern Kentucky 4-0 2-0 2-0 1-0 3-0
Kansas 2-1 2-0 0-1 1-0 1-1
After 5-9 Point Win  
Eastern Kentucky 3-2 2-1 1-1 2-1 1-1
Kansas 2-3 2-2 0-1 0-2 2-1
After 10-19 Point Win  
Eastern Kentucky 3-3 2-1 1-2 1-2 2-1
Kansas 5-3 4-1 1-2 0-1 5-2
After 20+ Point Win  
Eastern Kentucky 6-1 3-0 3-1 2-0 4-1
Kansas 7-1 5-0 2-1 2-0 5-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Eastern Kentucky 9-10-1 2-6-1 7-4-0 3-6-0 6-4-1
Kansas 10-13-1 8-7-1 2-6-0 1-4-1 9-9-0
After 0-4 Point Win          
Eastern Kentucky 3-0-1 1-0-1 2-0-0 1-0-0 2-0-1
Kansas 1-1-1 1-0-1 0-1-0 0-0-1 1-1-0
After 5-9 Point Win          
Eastern Kentucky 1-3-0 0-2-0 1-1-0 1-2-0 0-1-0
Kansas 1-4-0 1-3-0 0-1-0 0-2-0 1-2-0
After 10-19 Point Win          
Eastern Kentucky 3-3-0 1-2-0 2-1-0 1-2-0 2-1-0
Kansas 5-3-0 4-1-0 1-2-0 0-1-0 5-2-0
After 20+ Point Win          
Eastern Kentucky 2-4-0 0-2-0 2-2-0 0-2-0 2-2-0
Kansas 3-5-0 2-3-0 1-2-0 1-1-0 2-4-0