Performance After a Win  -  No. 14 North Carolina at No. 4 Duke

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
North Carolina 17-5 11-2 6-3 4-2 13-3
Duke 16-7 10-0 6-7 2-2 14-5
After 0-4 Point Win  
North Carolina 3-0 1-0 2-0 2-0 1-0
Duke 3-0 2-0 1-0 0-0 3-0
After 5-9 Point Win  
North Carolina 2-3 2-2 0-1 1-1 1-2
Duke 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
After 10-19 Point Win  
North Carolina 9-1 6-0 3-1 1-1 8-0
Duke 3-4 2-0 1-4 0-2 3-2
After 20+ Point Win  
North Carolina 3-1 2-0 1-1 0-0 3-1
Duke 8-3 4-0 4-3 2-0 6-3

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
North Carolina 12-10-0 8-5-0 4-5-0 3-3-0 9-7-0
Duke 12-11-0 5-5-0 7-6-0 1-3-0 11-8-0
After 0-4 Point Win          
North Carolina 1-2-0 0-1-0 1-1-0 1-1-0 0-1-0
Duke 3-0-0 2-0-0 1-0-0 0-0-0 3-0-0
After 5-9 Point Win          
North Carolina 2-3-0 2-2-0 0-1-0 1-1-0 1-2-0
Duke 0-2-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0 0-2-0
After 10-19 Point Win          
North Carolina 8-2-0 5-1-0 3-1-0 1-1-0 7-1-0
Duke 3-4-0 1-1-0 2-3-0 0-2-0 3-2-0
After 20+ Point Win          
North Carolina 1-3-0 1-1-0 0-2-0 0-0-0 1-3-0
Duke 6-5-0 2-2-0 4-3-0 1-1-0 5-4-0