Performance After a Win  -  Davidson at No. 5 North Carolina

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Davidson 3-2 1-1 2-1 1-0 2-2
North Carolina 5-1 4-0 1-1 4-0 1-1
After 0-4 Point Win  
Davidson 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
North Carolina 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Win  
Davidson 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
North Carolina 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Win  
Davidson 1-1 0-1 1-0 1-0 0-1
North Carolina 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
After 20+ Point Win  
Davidson 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1
North Carolina 5-0 4-0 1-0 4-0 1-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Davidson 3-2-0 1-1-0 2-1-0 1-0-0 2-2-0
North Carolina 4-2-0 4-0-0 0-2-0 4-0-0 0-2-0
After 0-4 Point Win          
Davidson 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
North Carolina 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
Davidson 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
North Carolina 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Win          
Davidson 1-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 0-1-0
North Carolina 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
After 20+ Point Win          
Davidson 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 1-1-0
North Carolina 4-1-0 4-0-0 0-1-0 4-0-0 0-1-0