Performance After a Loss  -  No. 24 Seton Hall at Butler

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Seton Hall 3-1 2-1 1-0 0-0 3-1
Butler 5-1 3-0 2-1 2-0 3-1
After 0-4 Point Loss  
Seton Hall 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
Butler 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
After 5-9 Point Loss  
Seton Hall 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Butler 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Seton Hall 2-0 1-0 1-0 0-0 2-0
Butler 2-1 0-0 2-1 1-0 1-1
After 20+ Point Loss  
Seton Hall 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Butler 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Seton Hall 3-1-0 2-1-0 1-0-0 0-0-0 3-1-0
Butler 4-2-0 2-1-0 2-1-0 2-0-0 2-2-0
After 0-4 Point Loss          
Seton Hall 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
Butler 1-1-0 1-1-0 0-0-0 0-0-0 1-1-0
After 5-9 Point Loss          
Seton Hall 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
Butler 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Seton Hall 2-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 2-0-0
Butler 2-1-0 0-0-0 2-1-0 1-0-0 1-1-0
After 20+ Point Loss          
Seton Hall 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Butler 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0