Performance After a Loss  -  Pacific at Santa Clara

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Pacific 5-12 3-5 2-7 2-3 3-9
Santa Clara 6-12 3-5 3-7 4-4 2-8
After 0-4 Point Loss  
Pacific 0-4 0-1 0-3 0-0 0-4
Santa Clara 2-4 2-2 0-2 1-3 1-1
After 5-9 Point Loss  
Pacific 2-3 1-2 1-1 1-2 1-1
Santa Clara 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
After 10-19 Point Loss  
Pacific 3-4 2-2 1-2 1-0 2-4
Santa Clara 2-5 1-1 1-4 2-0 0-5
After 20+ Point Loss  
Pacific 0-1 0-0 0-1 0-1 0-0
Santa Clara 2-2 0-2 2-0 1-1 1-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Pacific 9-8-0 5-3-0 4-5-0 3-2-0 6-6-0
Santa Clara 9-8-1 3-5-0 6-3-1 4-3-1 5-5-0
After 0-4 Point Loss          
Pacific 1-3-0 1-0-0 0-3-0 0-0-0 1-3-0
Santa Clara 2-3-1 1-3-0 1-0-1 1-2-1 1-1-0
After 5-9 Point Loss          
Pacific 3-2-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0
Santa Clara 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
After 10-19 Point Loss          
Pacific 5-2-0 2-2-0 3-0-0 1-0-0 4-2-0
Santa Clara 4-3-0 1-1-0 3-2-0 2-0-0 2-3-0
After 20+ Point Loss          
Pacific 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
Santa Clara 3-1-0 1-1-0 2-0-0 1-1-0 2-0-0