Performance After a Loss  -  No. 7 Arizona at California

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arizona 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
California 2-5 2-3 0-2 0-0 2-5
After 0-4 Point Loss  
Arizona 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
California 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
After 5-9 Point Loss  
Arizona 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
California 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Arizona 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
California 1-4 1-3 0-1 0-0 1-4
After 20+ Point Loss  
Arizona 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
California 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arizona 1-1-0 1-1-0 0-0-0 0-0-0 1-1-0
California 2-5-0 2-3-0 0-2-0 0-0-0 2-5-0
After 0-4 Point Loss          
Arizona 1-1-0 1-1-0 0-0-0 0-0-0 1-1-0
California 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0
After 5-9 Point Loss          
Arizona 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
California 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Arizona 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
California 1-4-0 1-3-0 0-1-0 0-0-0 1-4-0
After 20+ Point Loss          
Arizona 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
California 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0