Performance After a Loss  -  Idaho State at Idaho

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Idaho State 7-6 3-1 4-5 5-2 2-4
Idaho 7-3 6-2 1-1 1-1 6-2
After 0-4 Point Loss  
Idaho State 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Idaho 4-1 3-1 1-0 1-0 3-1
After 5-9 Point Loss  
Idaho State 0-2 0-0 0-2 0-1 0-1
Idaho 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 10-19 Point Loss  
Idaho State 6-2 2-0 4-2 5-1 1-1
Idaho 2-2 2-1 0-1 0-1 2-1
After 20+ Point Loss  
Idaho State 1-2 1-1 0-1 0-0 1-2
Idaho 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Idaho State 10-2-0 4-0-0 6-2-0 6-1-0 4-1-0
Idaho 4-4-1 3-4-0 1-0-1 0-1-1 4-3-0
After 0-4 Point Loss          
Idaho State 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Idaho 3-2-0 2-2-0 1-0-0 0-1-0 3-1-0
After 5-9 Point Loss          
Idaho State 1-1-0 0-0-0 1-1-0 1-0-0 0-1-0
Idaho 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Idaho State 7-1-0 2-0-0 5-1-0 5-1-0 2-0-0
Idaho 1-2-1 1-2-0 0-0-1 0-0-1 1-2-0
After 20+ Point Loss          
Idaho State 2-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0
Idaho 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0