Performance After a Loss  -  Valparaiso at IUPU - Ft. Wayne

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
IUPU - Ft. Wayne 2-0 1-0 1-0 0-0 2-0
After 0-4 Point Loss  
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
IUPU - Ft. Wayne 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Loss  
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
IUPU - Ft. Wayne 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 10-19 Point Loss  
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
IUPU - Ft. Wayne 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Loss  
Valparaiso 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
IUPU - Ft. Wayne 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
IUPU - Ft. Wayne 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Loss          
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
IUPU - Ft. Wayne 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
IUPU - Ft. Wayne 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
IUPU - Ft. Wayne 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Valparaiso 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
IUPU - Ft. Wayne 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0