Performance After a Loss  -  No. 15 Iowa at Michigan

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Iowa 4-4 4-2 0-2 1-2 3-2
Michigan 6-3 5-2 1-1 1-0 5-3
After 0-4 Point Loss  
Iowa 1-2 1-2 0-0 0-1 1-1
Michigan 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Loss  
Iowa 3-2 3-0 0-2 1-1 2-1
Michigan 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Iowa 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Michigan 4-3 3-2 1-1 1-0 3-3
After 20+ Point Loss  
Iowa 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Michigan 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Iowa 2-6-0 2-4-0 0-2-0 1-2-0 1-4-0
Michigan 6-3-0 4-3-0 2-0-0 1-0-0 5-3-0
After 0-4 Point Loss          
Iowa 0-3-0 0-3-0 0-0-0 0-1-0 0-2-0
Michigan 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 5-9 Point Loss          
Iowa 2-3-0 2-1-0 0-2-0 1-1-0 1-2-0
Michigan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Iowa 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Michigan 4-3-0 2-3-0 2-0-0 1-0-0 3-3-0
After 20+ Point Loss          
Iowa 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Michigan 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0