Performance After a Loss  -  Valparaiso at Drake

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Valparaiso 5-10 4-3 1-7 0-1 5-9
Drake 7-6 6-1 1-5 1-0 6-6
After 0-4 Point Loss  
Valparaiso 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
Drake 0-3 0-1 0-2 0-0 0-3
After 5-9 Point Loss  
Valparaiso 2-4 2-2 0-2 0-0 2-4
Drake 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1
After 10-19 Point Loss  
Valparaiso 1-4 1-1 0-3 0-0 1-4
Drake 5-0 4-0 1-0 0-0 5-0
After 20+ Point Loss  
Valparaiso 1-1 0-0 1-1 0-1 1-0
Drake 1-2 1-0 0-2 0-0 1-2

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Valparaiso 7-8-0 4-3-0 3-5-0 1-0-0 6-8-0
Drake 7-4-1 4-1-1 3-3-0 0-0-1 7-4-0
After 0-4 Point Loss          
Valparaiso 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0
Drake 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-0 1-2-0
After 5-9 Point Loss          
Valparaiso 3-3-0 2-2-0 1-1-0 0-0-0 3-3-0
Drake 0-1-1 0-0-1 0-1-0 0-0-1 0-1-0
After 10-19 Point Loss          
Valparaiso 1-4-0 1-1-0 0-3-0 0-0-0 1-4-0
Drake 4-0-0 3-0-0 1-0-0 0-0-0 4-0-0
After 20+ Point Loss          
Valparaiso 2-0-0 0-0-0 2-0-0 1-0-0 1-0-0
Drake 2-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0 2-1-0
Desktop View: Switch to Mobile View