Recent Posts

Thread Author BET-MAN Post Entries
BET-MAN
BET-MAN
ytd: 119-110

st louis
colorado
san diego
san diego ov 6.5
boston
oakland
washington
pittsburgh
detroit
kansas city ov 6.5

glta..
BET-MAN
BET-MAN
3-3

ytd: 119-110
BET-MAN
BET-MAN
ytd: 241-237-19


houston +10

glta...
BET-MAN
BET-MAN
1-2

ytd: 241-237-19
BET-MAN
BET-MAN
ytd: 116-107

mets
miami
colorado
oakland
white sox
detroit

glta..
BET-MAN
BET-MAN
4-3

ytd: 116-107
BET-MAN
BET-MAN
ytd: 240-235-19

bulls -2
bulls ov 193
houston +8

glta.....
BET-MAN
BET-MAN
1-1

ytd: 240-235-19
BET-MAN
BET-MAN
ytd: 112-104


san francisco +1.5
washington
washington ov 6.5
dodgers
tampa bay +1.5
toronto
boston

glta....
BET-MAN
BET-MAN
6-9

ytd: 112-104
BET-MAN
BET-MAN
ytd: 106-95

washington
washington un 9
pittsburgh
atlanta +1.5
dodgers
dodgers ov 7.5
mets
oakland ov 7
detroit
kansas city
st louis
san francisco +1.5
white sox
colorado +1.5
san diego +1.5

glta...
BET-MAN
BET-MAN
8-3

ytd: 106-95
BET-MAN
BET-MAN
 ytd: 239-234-19

washington +7.5
memphis +10

glta...
BET-MAN
BET-MAN
1-2-1

ytd: 239-234-19
BET-MAN
BET-MAN
ytd: 238-232-18

bulls +5
bulls ov 191
clippers -2
clippers un 219

glta.....
BET-MAN
BET-MAN
0-4


ytd: 238-232-18
BET-MAN
BET-MAN
ytd: 98-92

pittsburgh
washington
dodgers
detroit
tampa bay
kansas city
boston
st louis
san francisco +1.5
white sox
colorado

glta....
BET-MAN
BET-MAN
6-3

ytd: 98-92
BET-MAN
BET-MAN
ytd: 92-89

pittsburgh
atlanta
mets
washington
dodgers
baltimore
kansas city
oakland ov 7
white sox 

glta.....
BET-MAN
BET-MAN
2-4ytd:92-89
Desktop View: Switch to Mobile View