Performance vs. Scoring -   Minnesota at San Antonio

W/L Record When Scoring

  Minnesota San Antonio
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
40 - 54 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
55 - 69 1-2 0-1 1-1 0-6 0-2 0-4
70 - 84 11-7 8-1 3-6 10-12 4-7 6-5
85 + 14-0 8-0 6-0 6-1 4-0 2-1

ATS Record When Scoring

  Minnesota San Antonio
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
55 - 69 0-3-0 0-1-0 0-2-0 0-6-0 0-2-0 0-4-0
70 - 84 10-8-0 6-3-0 4-5-0 13-8-0 4-6-0 9-2-0
85 + 8-6-0 3-5-0 5-1-0 5-2-0 3-1-0 2-1-0

W/L Record When Allowing

  Minnesota San Antonio
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
40 - 54 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
55 - 69 8-1 6-0 2-1 3-0 1-0 2-0
70 - 84 14-4 8-2 6-2 12-9 6-5 6-4
85 + 4-4 2-0 2-4 1-10 1-4 0-6

ATS Record When Allowing

  Minnesota San Antonio
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
55 - 69 6-3-0 5-1-0 1-2-0 3-0-0 1-0-0 2-0-0
70 - 84 11-7-0 4-6-0 7-1-0 13-7-0 6-4-0 7-3-0
85 + 1-7-0 0-2-0 1-5-0 2-9-0 0-5-0 2-4-0