Performance After a Loss -   Indiana at Atlanta

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Indiana 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Atlanta 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0
After 0-4 Point Loss  
Indiana 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Atlanta 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
Indiana 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Atlanta 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Indiana 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Atlanta 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Loss  
Indiana 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Atlanta 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

Performance After a Loss - Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Indiana 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
Atlanta 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Loss          
Indiana 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Atlanta 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Indiana 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Atlanta 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Indiana 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
Atlanta 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Indiana 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Atlanta 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
!--*** Footer scoreboard ************ -->