Performance After a Loss -   Atlanta at Indiana

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Atlanta 4-1 3-1 1-0 1-1 3-0
Indiana 5-5 1-5 4-0 2-3 3-2
After 0-4 Point Loss  
Atlanta 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Indiana 1-2 0-2 1-0 0-1 1-1
After 5-9 Point Loss  
Atlanta 4-0 3-0 1-0 1-0 3-0
Indiana 1-3 0-3 1-0 1-2 0-1
After 10-19 Point Loss  
Atlanta 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0
Indiana 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0
After 20+ Point Loss  
Atlanta 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Indiana 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0

Performance After a Loss - Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Atlanta 3-2-0 3-1-0 0-1-0 1-1-0 2-1-0
Indiana 7-3-0 3-3-0 4-0-0 4-1-0 3-2-0
After 0-4 Point Loss          
Atlanta 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Indiana 2-1-0 1-1-0 1-0-0 1-0-0 1-1-0
After 5-9 Point Loss          
Atlanta 3-1-0 3-0-0 0-1-0 1-0-0 2-1-0
Indiana 2-2-0 1-2-0 1-0-0 2-1-0 0-1-0
After 10-19 Point Loss          
Atlanta 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0
Indiana 2-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0
After 20+ Point Loss          
Atlanta 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Indiana 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0