Performance vs. Scoring -   Georgia Tech at No. 23 Miami-Florida

W/L Record When Scoring

  Georgia Tech Miami-Florida
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0
40 - 54 0-2 0-2 0-0 0-1 0-1 0-0
55 - 69 6-5 4-2 2-3 6-2 4-1 2-1
70 - 84 3-2 3-1 0-1 6-2 4-1 2-1
85 + 0-0 0-0 0-0 2-0 1-0 1-0

ATS Record When Scoring

  Georgia Tech Miami-Florida
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
55 - 69 5-5-0 2-3-0 3-2-0 4-3-1 2-2-1 2-1-0
70 - 84 2-2-1 1-2-1 1-0-0 4-2-0 2-1-0 2-1-0
85 + 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-1-0 0-1-0 1-0-0

W/L Record When Allowing

  Georgia Tech Miami-Florida
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0
40 - 54 2-1 2-1 0-0 4-0 4-0 0-0
55 - 69 6-4 4-3 2-1 6-1 3-1 3-0
70 - 84 1-5 1-1 0-4 3-3 1-1 2-2
85 + 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0

ATS Record When Allowing

  Georgia Tech Miami-Florida
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 1-1-0 1-1-0 0-0-0 3-0-0 3-0-0 0-0-0
55 - 69 4-4-1 2-3-1 2-1-0 4-2-1 1-2-1 3-0-0
70 - 84 3-3-0 1-1-0 2-2-0 2-4-0 0-2-0 2-2-0
85 + 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0