Performance vs. Scoring -   Creighton vs Mississippi

W/L Record When Scoring

  Creighton Mississippi
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
40 - 54 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
55 - 69 2-0 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0
70 - 84 2-0 2-0 0-0 2-0 1-0 1-0
85 + 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0

ATS Record When Scoring

  Creighton Mississippi
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
55 - 69 2-0-0 2-0-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
70 - 84 1-1-0 1-1-0 0-0-0 0-1-1 0-1-0 0-0-1
85 + 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0

W/L Record When Allowing

  Creighton Mississippi
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0
40 - 54 2-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0
55 - 69 2-0 2-0 0-0 1-1 0-1 1-0
70 - 84 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0
85 + 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

ATS Record When Allowing

  Creighton Mississippi
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 2-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
55 - 69 1-1-0 1-1-0 0-0-0 0-1-1 0-1-0 0-0-1
70 - 84 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
85 + 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0