Performance After a Win  -  UC Santa Barbara at Kansas

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
UC Santa Barbara 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 0-4 Point Win  
UC Santa Barbara 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Win  
UC Santa Barbara 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Win  
UC Santa Barbara 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Win  
UC Santa Barbara 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
UC Santa Barbara 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Win          
UC Santa Barbara 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
UC Santa Barbara 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Win          
UC Santa Barbara 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Win          
UC Santa Barbara 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0