Performance After a Win  -  Pennsylvania at Robert Morris

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Pennsylvania 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Robert Morris 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 0-4 Point Win  
Pennsylvania 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Robert Morris 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Win  
Pennsylvania 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Robert Morris 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Win  
Pennsylvania 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Robert Morris 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Win  
Pennsylvania 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Robert Morris 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Pennsylvania 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Robert Morris 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Win          
Pennsylvania 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Robert Morris 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
Pennsylvania 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Robert Morris 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Win          
Pennsylvania 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Robert Morris 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Win          
Pennsylvania 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Robert Morris 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0