Performance After a Win  -  No. 13 Utah at Washington St.

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Utah 15-6 11-1 4-5 3-2 12-4
Washington St. 4-8 3-3 1-5 1-2 3-6
After 0-4 Point Win  
Utah 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1
Washington St. 3-3 2-1 1-2 1-1 2-2
After 5-9 Point Win  
Utah 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Washington St. 0-3 0-2 0-1 0-1 0-2
After 10-19 Point Win  
Utah 3-3 2-0 1-3 0-1 3-2
Washington St. 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
After 20+ Point Win  
Utah 11-2 9-1 2-1 3-1 8-1
Washington St. 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Utah 13-7-1 8-4-0 5-3-1 3-2-0 10-5-1
Washington St. 7-4-1 3-3-0 4-1-1 1-2-0 6-2-1
After 0-4 Point Win          
Utah 2-0-0 0-0-0 2-0-0 0-0-0 2-0-0
Washington St. 5-1-0 2-1-0 3-0-0 1-1-0 4-0-0
After 5-9 Point Win          
Utah 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Washington St. 0-2-1 0-2-0 0-0-1 0-1-0 0-1-1
After 10-19 Point Win          
Utah 1-4-1 0-2-0 1-2-1 0-1-0 1-3-1
Washington St. 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
After 20+ Point Win          
Utah 10-3-0 8-2-0 2-1-0 3-1-0 7-2-0
Washington St. 2-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 2-0-0