Performance After a Win  -  No. 20 Oklahoma at No. 21 Baylor

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Oklahoma 7-5 4-1 3-4 2-2 5-3
Baylor 10-3 7-0 3-3 0-1 10-2
After 0-4 Point Win  
Oklahoma 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Baylor 3-1 3-0 0-1 0-0 3-1
After 5-9 Point Win  
Oklahoma 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Baylor 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 10-19 Point Win  
Oklahoma 5-2 3-0 2-2 2-2 3-0
Baylor 4-0 3-0 1-0 0-0 4-0
After 20+ Point Win  
Oklahoma 2-3 1-1 1-2 0-0 2-3
Baylor 2-2 0-0 2-2 0-1 2-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Oklahoma 6-6-0 3-2-0 3-4-0 2-2-0 4-4-0
Baylor 4-4-1 1-2-0 3-2-1 0-1-0 4-3-1
After 0-4 Point Win          
Oklahoma 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Baylor 1-0-1 1-0-0 0-0-1 0-0-0 1-0-1
After 5-9 Point Win          
Oklahoma 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Baylor 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
After 10-19 Point Win          
Oklahoma 5-2-0 3-0-0 2-2-0 2-2-0 3-0-0
Baylor 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0 1-1-0
After 20+ Point Win          
Oklahoma 1-4-0 0-2-0 1-2-0 0-0-0 1-4-0
Baylor 2-2-0 0-0-0 2-2-0 0-1-0 2-1-0