Performance After a Win  -  UC Santa Barbara vs Old Dominion

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
UC Santa Barbara 10-7 4-2 6-5 4-2 6-5
Old Dominion 15-7 9-2 6-5 6-5 9-2
After 0-4 Point Win  
UC Santa Barbara 1-2 0-1 1-1 0-1 1-1
Old Dominion 1-2 0-0 1-2 0-2 1-0
After 5-9 Point Win  
UC Santa Barbara 3-1 0-0 3-1 1-0 2-1
Old Dominion 5-1 3-1 2-0 1-1 4-0
After 10-19 Point Win  
UC Santa Barbara 5-2 3-1 2-1 2-0 3-2
Old Dominion 5-1 4-0 1-1 3-1 2-0
After 20+ Point Win  
UC Santa Barbara 1-2 1-0 0-2 1-1 0-1
Old Dominion 4-3 2-1 2-2 2-1 2-2

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
UC Santa Barbara 10-6-0 3-3-0 7-3-0 2-3-0 8-3-0
Old Dominion 10-9-1 6-3-0 4-6-1 4-5-1 6-4-0
After 0-4 Point Win          
UC Santa Barbara 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0 1-1-0
Old Dominion 1-2-0 0-0-0 1-2-0 0-2-0 1-0-0
After 5-9 Point Win          
UC Santa Barbara 3-0-0 0-0-0 3-0-0 0-0-0 3-0-0
Old Dominion 4-1-0 2-1-0 2-0-0 1-1-0 3-0-0
After 10-19 Point Win          
UC Santa Barbara 4-3-0 2-2-0 2-1-0 1-1-0 3-2-0
Old Dominion 2-2-1 2-1-0 0-1-1 1-1-1 1-1-0
After 20+ Point Win          
UC Santa Barbara 2-1-0 1-0-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0
Old Dominion 3-4-0 2-1-0 1-3-0 2-1-0 1-3-0
!--*** Footer scoreboard ************ -->