Performance After a Win  -  Florida at Alabama

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Florida 5-5 5-3 0-2 1-2 4-3
Alabama 8-4 7-1 1-3 1-0 7-4
After 0-4 Point Win  
Florida 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Alabama 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Win  
Florida 0-2 0-2 0-0 0-1 0-1
Alabama 3-0 3-0 0-0 0-0 3-0
After 10-19 Point Win  
Florida 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
Alabama 1-4 1-1 0-3 0-0 1-4
After 20+ Point Win  
Florida 4-2 4-1 0-1 1-1 3-1
Alabama 3-0 2-0 1-0 1-0 2-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Florida 2-6-1 2-4-1 0-2-0 0-2-0 2-4-1
Alabama 6-4-1 3-3-1 3-1-0 0-1-0 6-3-1
After 0-4 Point Win          
Florida 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
Alabama 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 5-9 Point Win          
Florida 0-1-1 0-1-1 0-0-0 0-1-0 0-0-1
Alabama 1-0-1 1-0-1 0-0-0 0-0-0 1-0-1
After 10-19 Point Win          
Florida 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
Alabama 3-2-0 1-1-0 2-1-0 0-0-0 3-2-0
After 20+ Point Win          
Florida 1-4-0 1-3-0 0-1-0 0-1-0 1-3-0
Alabama 1-2-0 0-2-0 1-0-0 0-1-0 1-1-0