Performance After a Win  -  No. 18 Arkansas at South Carolina

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Arkansas 19-4 13-0 6-4 4-0 15-4
South Carolina 5-7 3-4 2-3 0-1 5-6
After 0-4 Point Win  
Arkansas 5-0 4-0 1-0 1-0 4-0
South Carolina 0-2 0-1 0-1 0-0 0-2
After 5-9 Point Win  
Arkansas 2-2 2-0 0-2 0-0 2-2
South Carolina 0-2 0-1 0-1 0-0 0-2
After 10-19 Point Win  
Arkansas 6-2 4-0 2-2 2-0 4-2
South Carolina 2-1 1-0 1-1 0-0 2-1
After 20+ Point Win  
Arkansas 6-0 3-0 3-0 1-0 5-0
South Carolina 3-2 2-2 1-0 0-1 3-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Arkansas 12-10-0 7-5-0 5-5-0 2-1-0 10-9-0
South Carolina 4-7-0 2-4-0 2-3-0 0-1-0 4-6-0
After 0-4 Point Win          
Arkansas 1-4-0 1-3-0 0-1-0 0-1-0 1-3-0
South Carolina 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-2-0
After 5-9 Point Win          
Arkansas 2-2-0 1-1-0 1-1-0 0-0-0 2-2-0
South Carolina 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-2-0
After 10-19 Point Win          
Arkansas 5-3-0 4-0-0 1-3-0 2-0-0 3-3-0
South Carolina 2-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0 2-1-0
After 20+ Point Win          
Arkansas 4-1-0 1-1-0 3-0-0 0-0-0 4-1-0
South Carolina 2-2-0 1-2-0 1-0-0 0-1-0 2-1-0