Performance After a Win  -  Washington at No. 13 Oregon

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Washington 8-8 7-5 1-3 3-1 5-7
Oregon 15-5 11-0 4-5 2-0 13-5
After 0-4 Point Win  
Washington 3-2 2-0 1-2 1-1 2-1
Oregon 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Win  
Washington 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
Oregon 4-1 3-0 1-1 1-0 3-1
After 10-19 Point Win  
Washington 1-4 1-3 0-1 1-0 0-4
Oregon 6-2 4-0 2-2 1-0 5-2
After 20+ Point Win  
Washington 2-2 2-2 0-0 1-0 1-2
Oregon 4-2 3-0 1-2 0-0 4-2

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Washington 8-7-0 6-5-0 2-2-0 3-1-0 5-6-0
Oregon 11-8-0 7-3-0 4-5-0 1-1-0 10-7-0
After 0-4 Point Win          
Washington 3-2-0 2-0-0 1-2-0 1-1-0 2-1-0
Oregon 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 5-9 Point Win          
Washington 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
Oregon 3-1-0 2-0-0 1-1-0 1-0-0 2-1-0
After 10-19 Point Win          
Washington 2-3-0 1-3-0 1-0-0 1-0-0 1-3-0
Oregon 4-4-0 2-2-0 2-2-0 0-1-0 4-3-0
After 20+ Point Win          
Washington 2-2-0 2-2-0 0-0-0 1-0-0 1-2-0
Oregon 3-3-0 2-1-0 1-2-0 0-0-0 3-3-0