Performance After a Win  -  Montana at Sacramento State

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Montana 5-3 4-1 1-2 2-0 3-3
Sacramento State 8-3 5-1 3-2 3-1 5-2
After 0-4 Point Win  
Montana 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0
Sacramento State 2-1 1-0 1-1 2-1 0-0
After 5-9 Point Win  
Montana 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0
Sacramento State 2-1 2-0 0-1 1-0 1-1
After 10-19 Point Win  
Montana 2-2 2-1 0-1 1-0 1-2
Sacramento State 2-1 0-1 2-0 0-0 2-1
After 20+ Point Win  
Montana 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
Sacramento State 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Montana 3-4-1 2-2-1 1-2-0 1-1-0 2-3-1
Sacramento State 4-5-0 3-2-0 1-3-0 3-1-0 1-4-0
After 0-4 Point Win          
Montana 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
Sacramento State 2-1-0 1-0-0 1-1-0 2-1-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
Montana 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0
Sacramento State 2-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0
After 10-19 Point Win          
Montana 1-2-1 1-1-1 0-1-0 1-0-0 0-2-1
Sacramento State 0-3-0 0-1-0 0-2-0 0-0-0 0-3-0
After 20+ Point Win          
Montana 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0
Sacramento State 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0