Performance After a Win  -  No. 7 Arizona at No. 12 Utah

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Arizona 21-3 15-0 6-3 8-0 13-3
Utah 15-5 11-0 4-5 3-1 12-4
After 0-4 Point Win  
Arizona 3-0 3-0 0-0 1-0 2-0
Utah 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1
After 5-9 Point Win  
Arizona 1-1 0-0 1-1 1-0 0-1
Utah 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Win  
Arizona 6-1 4-0 2-1 2-0 4-1
Utah 3-3 2-0 1-3 0-1 3-2
After 20+ Point Win  
Arizona 11-1 8-0 3-1 4-0 7-1
Utah 11-1 9-0 2-1 3-0 8-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Arizona 15-9-0 10-5-0 5-4-0 4-4-0 11-5-0
Utah 13-6-1 8-3-0 5-3-1 3-1-0 10-5-1
After 0-4 Point Win          
Arizona 2-1-0 2-1-0 0-0-0 0-1-0 2-0-0
Utah 2-0-0 0-0-0 2-0-0 0-0-0 2-0-0
After 5-9 Point Win          
Arizona 1-1-0 0-0-0 1-1-0 1-0-0 0-1-0
Utah 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Win          
Arizona 5-2-0 3-1-0 2-1-0 1-1-0 4-1-0
Utah 1-4-1 0-2-0 1-2-1 0-1-0 1-3-1
After 20+ Point Win          
Arizona 7-5-0 5-3-0 2-2-0 2-2-0 5-3-0
Utah 10-2-0 8-1-0 2-1-0 3-0-0 7-2-0