Performance After a Win  -  Pacific at Santa Clara

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Pacific 1-6 1-3 0-3 0-3 1-3
Santa Clara 3-6 3-2 0-4 0-3 3-3
After 0-4 Point Win  
Pacific 0-3 0-1 0-2 0-2 0-1
Santa Clara 0-3 0-2 0-1 0-3 0-0
After 5-9 Point Win  
Pacific 0-2 0-2 0-0 0-1 0-1
Santa Clara 1-2 1-0 0-2 0-0 1-2
After 10-19 Point Win  
Pacific 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Santa Clara 2-1 2-0 0-1 0-0 2-1
After 20+ Point Win  
Pacific 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
Santa Clara 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Pacific 3-4-0 2-2-0 1-2-0 1-2-0 2-2-0
Santa Clara 3-5-0 1-3-0 2-2-0 0-3-0 3-2-0
After 0-4 Point Win          
Pacific 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-2-0 1-0-0
Santa Clara 0-3-0 0-2-0 0-1-0 0-3-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
Pacific 1-1-0 1-1-0 0-0-0 1-0-0 0-1-0
Santa Clara 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 1-1-0
After 10-19 Point Win          
Pacific 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Santa Clara 2-1-0 1-1-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0
After 20+ Point Win          
Pacific 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0
Santa Clara 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0