Performance After a Win  -  UC Santa Barbara at UC Davis

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
UC Santa Barbara 10-7 3-3 7-4 3-3 7-4
UC Davis 1-7 1-3 0-4 1-3 0-4
After 0-4 Point Win  
UC Santa Barbara 1-3 1-1 0-2 1-3 0-0
UC Davis 0-3 0-1 0-2 0-3 0-0
After 5-9 Point Win  
UC Santa Barbara 2-0 0-0 2-0 0-0 2-0
UC Davis 1-2 1-2 0-0 1-0 0-2
After 10-19 Point Win  
UC Santa Barbara 5-2 1-0 4-2 1-0 4-2
UC Davis 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Win  
UC Santa Barbara 2-2 1-2 1-0 1-0 1-2
UC Davis 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
UC Santa Barbara 6-9-1 1-4-1 5-5-0 2-3-1 4-6-0
UC Davis 2-5-1 2-2-0 0-3-1 2-1-1 0-4-0
After 0-4 Point Win          
UC Santa Barbara 1-3-0 1-1-0 0-2-0 1-3-0 0-0-0
UC Davis 1-1-1 1-0-0 0-1-1 1-1-1 0-0-0
After 5-9 Point Win          
UC Santa Barbara 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
UC Davis 1-2-0 1-2-0 0-0-0 1-0-0 0-2-0
After 10-19 Point Win          
UC Santa Barbara 3-4-0 0-1-0 3-3-0 1-0-0 2-4-0
UC Davis 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Win          
UC Santa Barbara 1-2-1 0-2-1 1-0-0 0-0-1 1-2-0
UC Davis 0-2-0 0-0-0 0-2-0 0-0-0 0-2-0