Performance After a Win  -  Santa Clara at Pepperdine

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Santa Clara 4-8 3-4 1-4 2-3 2-5
Pepperdine 6-9 3-5 3-4 1-3 5-6
After 0-4 Point Win  
Santa Clara 0-2 0-0 0-2 0-1 0-1
Pepperdine 1-2 0-2 1-0 0-0 1-2
After 5-9 Point Win  
Santa Clara 1-3 0-3 1-0 0-0 1-3
Pepperdine 1-3 0-1 1-2 0-1 1-2
After 10-19 Point Win  
Santa Clara 1-2 1-0 0-2 1-1 0-1
Pepperdine 4-4 3-2 1-2 1-2 3-2
After 20+ Point Win  
Santa Clara 2-1 2-1 0-0 1-1 1-0
Pepperdine 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Santa Clara 2-8-0 0-5-0 2-3-0 0-3-0 2-5-0
Pepperdine 10-5-0 5-3-0 5-2-0 3-1-0 7-4-0
After 0-4 Point Win          
Santa Clara 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-1-0 1-0-0
Pepperdine 1-2-0 0-2-0 1-0-0 0-0-0 1-2-0
After 5-9 Point Win          
Santa Clara 1-3-0 0-3-0 1-0-0 0-0-0 1-3-0
Pepperdine 2-2-0 1-0-0 1-2-0 0-1-0 2-1-0
After 10-19 Point Win          
Santa Clara 0-2-0 0-0-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0
Pepperdine 7-1-0 4-1-0 3-0-0 3-0-0 4-1-0
After 20+ Point Win          
Santa Clara 0-2-0 0-2-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0
Pepperdine 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0