Performance After a Win  -  Colorado at No. 13 Utah

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Colorado 14-5 12-1 2-4 3-1 11-4
Utah 16-5 10-2 6-3 1-1 15-4
After 0-4 Point Win  
Colorado 1-4 1-1 0-3 0-1 1-3
Utah 2-1 1-1 1-0 0-0 2-1
After 5-9 Point Win  
Colorado 5-1 5-0 0-1 1-0 4-1
Utah 7-0 5-0 2-0 0-0 7-0
After 10-19 Point Win  
Colorado 5-0 5-0 0-0 1-0 4-0
Utah 2-2 2-1 0-1 0-1 2-1
After 20+ Point Win  
Colorado 3-0 1-0 2-0 1-0 2-0
Utah 5-2 2-0 3-2 1-0 4-2

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Colorado 10-7-0 7-4-0 3-3-0 1-2-0 9-5-0
Utah 12-7-1 6-4-1 6-3-0 1-1-0 11-6-1
After 0-4 Point Win          
Colorado 3-2-0 1-1-0 2-1-0 1-0-0 2-2-0
Utah 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0 1-1-0
After 5-9 Point Win          
Colorado 2-3-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0 2-2-0
Utah 6-1-0 4-1-0 2-0-0 0-0-0 6-1-0
After 10-19 Point Win          
Colorado 4-0-0 4-0-0 0-0-0 0-0-0 4-0-0
Utah 1-2-1 1-1-1 0-1-0 0-1-0 1-1-1
After 20+ Point Win          
Colorado 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0 1-1-0
Utah 4-3-0 1-1-0 3-2-0 1-0-0 3-3-0