Performance After a Win  -  Idaho at UMKC

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Idaho 3-9 3-1 0-8 1-3 2-6
UMKC 3-6 1-2 2-4 1-0 2-6
After 0-4 Point Win  
Idaho 1-5 1-1 0-4 0-2 1-3
UMKC 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2
After 5-9 Point Win  
Idaho 2-2 2-0 0-2 1-0 1-2
UMKC 2-1 1-1 1-0 1-0 1-1
After 10-19 Point Win  
Idaho 0-2 0-0 0-2 0-1 0-1
UMKC 1-3 0-1 1-2 0-0 1-3
After 20+ Point Win  
Idaho 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
UMKC 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Idaho 0-3-0 0-0-0 0-3-0 0-2-0 0-1-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Win          
Idaho 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
Idaho 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Win          
Idaho 0-2-0 0-0-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Win          
Idaho 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0