Performance After a Win  -  UC Santa Barbara at Cal Poly SLO

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
UC Santa Barbara 11-7 4-3 7-4 3-3 8-4
Cal Poly SLO 3-6 1-2 2-4 1-4 2-2
After 0-4 Point Win  
UC Santa Barbara 1-3 1-1 0-2 1-3 0-0
Cal Poly SLO 0-1 0-0 0-1 0-1 0-0
After 5-9 Point Win  
UC Santa Barbara 2-0 0-0 2-0 0-0 2-0
Cal Poly SLO 1-2 1-0 0-2 0-1 1-1
After 10-19 Point Win  
UC Santa Barbara 6-2 2-0 4-2 1-0 5-2
Cal Poly SLO 1-1 0-1 1-0 1-1 0-0
After 20+ Point Win  
UC Santa Barbara 2-2 1-2 1-0 1-0 1-2
Cal Poly SLO 1-2 0-1 1-1 0-1 1-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
UC Santa Barbara 7-9-1 2-4-1 5-5-0 2-3-1 5-6-0
Cal Poly SLO 3-6-0 1-2-0 2-4-0 1-4-0 2-2-0
After 0-4 Point Win          
UC Santa Barbara 1-3-0 1-1-0 0-2-0 1-3-0 0-0-0
Cal Poly SLO 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
UC Santa Barbara 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
Cal Poly SLO 1-2-0 1-0-0 0-2-0 0-1-0 1-1-0
After 10-19 Point Win          
UC Santa Barbara 4-4-0 1-1-0 3-3-0 1-0-0 3-4-0
Cal Poly SLO 1-1-0 0-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0
After 20+ Point Win          
UC Santa Barbara 1-2-1 0-2-1 1-0-0 0-0-1 1-2-0
Cal Poly SLO 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0 1-1-0