Performance After a Win  -  No. 3 Duke at No. 19 North Carolina

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Duke 24-2 15-0 9-2 5-0 19-2
North Carolina 13-7 7-3 6-4 3-1 10-6
After 0-4 Point Win  
Duke 2-0 1-0 1-0 0-0 2-0
North Carolina 3-0 2-0 1-0 1-0 2-0
After 5-9 Point Win  
Duke 4-2 4-0 0-2 0-0 4-2
North Carolina 2-0 1-0 1-0 0-0 2-0
After 10-19 Point Win  
Duke 9-0 6-0 3-0 2-0 7-0
North Carolina 3-4 2-1 1-3 1-0 2-4
After 20+ Point Win  
Duke 9-0 4-0 5-0 3-0 6-0
North Carolina 5-3 2-2 3-1 1-1 4-2

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Duke 13-12-1 8-6-1 5-6-0 3-1-1 10-11-0
North Carolina 9-10-1 4-5-1 5-5-0 2-1-1 7-9-0
After 0-4 Point Win          
Duke 2-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 2-0-0
North Carolina 0-2-1 0-1-1 0-1-0 0-0-1 0-2-0
After 5-9 Point Win          
Duke 2-4-0 2-2-0 0-2-0 0-0-0 2-4-0
North Carolina 2-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 2-0-0
After 10-19 Point Win          
Duke 4-4-1 2-3-1 2-1-0 1-0-1 3-4-0
North Carolina 2-5-0 1-2-0 1-3-0 1-0-0 1-5-0
After 20+ Point Win          
Duke 5-4-0 3-1-0 2-3-0 2-1-0 3-3-0
North Carolina 5-3-0 2-2-0 3-1-0 1-1-0 4-2-0
!--*** Footer scoreboard ************ -->