Performance After a Win  -  Tennessee Tech at UMKC

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Tennessee Tech 1-4 1-0 0-4 1-1 0-3
UMKC 0-4 0-1 0-3 0-0 0-4
After 0-4 Point Win  
Tennessee Tech 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1
UMKC 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Win  
Tennessee Tech 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
UMKC 0-2 0-1 0-1 0-0 0-2
After 10-19 Point Win  
Tennessee Tech 0-1 0-0 0-1 0-1 0-0
UMKC 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
After 20+ Point Win  
Tennessee Tech 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2
UMKC 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Tennessee Tech 2-1-0 0-0-0 2-1-0 0-0-0 2-1-0
UMKC 0-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-1
After 0-4 Point Win          
Tennessee Tech 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
Tennessee Tech 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Win          
Tennessee Tech 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
UMKC 0-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-1
After 20+ Point Win          
Tennessee Tech 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 1-1-0
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0