Performance After a Loss  -  VMI at NC-Greensboro

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
VMI 4-15 3-6 1-9 1-3 3-12
NC-Greensboro 5-2 3-1 2-1 3-0 2-2
After 0-4 Point Loss  
VMI 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
NC-Greensboro 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
VMI 1-3 1-1 0-2 0-0 1-3
NC-Greensboro 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1
After 10-19 Point Loss  
VMI 1-8 0-3 1-5 0-2 1-6
NC-Greensboro 1-1 1-1 0-0 1-0 0-1
After 20+ Point Loss  
VMI 2-3 2-1 0-2 1-1 1-2
NC-Greensboro 3-0 1-0 2-0 1-0 2-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
VMI 5-8-1 3-3-0 2-5-1 2-1-1 3-7-0
NC-Greensboro 3-3-0 2-1-0 1-2-0 3-0-0 0-3-0
After 0-4 Point Loss          
VMI 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
NC-Greensboro 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
VMI 0-3-0 0-1-0 0-2-0 0-0-0 0-3-0
NC-Greensboro 1-1-0 1-0-0 0-1-0 1-0-0 0-1-0
After 10-19 Point Loss          
VMI 2-3-1 0-2-0 2-1-1 0-1-1 2-2-0
NC-Greensboro 1-1-0 1-1-0 0-0-0 1-0-0 0-1-0
After 20+ Point Loss          
VMI 2-2-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 0-2-0
NC-Greensboro 1-1-0 0-0-0 1-1-0 1-0-0 0-1-0