Performance After a Loss  -  Idaho at Southern Utah

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Idaho 6-5 3-3 3-2 4-0 2-5
Southern Utah 2-20 1-9 1-11 0-10 2-10
After 0-4 Point Loss  
Idaho 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0
Southern Utah 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0
After 5-9 Point Loss  
Idaho 1-3 1-3 0-0 0-0 1-3
Southern Utah 1-4 1-1 0-3 0-3 1-1
After 10-19 Point Loss  
Idaho 3-1 2-0 1-1 2-0 1-1
Southern Utah 1-12 0-5 1-7 0-5 1-7
After 20+ Point Loss  
Idaho 1-1 0-0 1-1 1-0 0-1
Southern Utah 0-3 0-2 0-1 0-1 0-2

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Idaho 4-7-0 0-6-0 4-1-0 3-1-0 1-6-0
Southern Utah 8-12-1 3-6-1 5-6-0 2-6-1 6-6-0
After 0-4 Point Loss          
Idaho 1-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0
Southern Utah 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Idaho 0-4-0 0-4-0 0-0-0 0-0-0 0-4-0
Southern Utah 2-3-0 1-1-0 1-2-0 0-3-0 2-0-0
After 10-19 Point Loss          
Idaho 2-2-0 0-2-0 2-0-0 1-1-0 1-1-0
Southern Utah 6-6-1 2-2-1 4-4-0 2-2-1 4-4-0
After 20+ Point Loss          
Idaho 1-1-0 0-0-0 1-1-0 1-0-0 0-1-0
Southern Utah 0-2-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0 0-2-0