Performance After a Loss  -  No. 9 Kansas St. vs No. 8 Kentucky

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Kansas St. 7-4 5-1 2-3 1-1 6-3
Kentucky 8-1 6-0 2-1 0-1 8-0
After 0-4 Point Loss  
Kansas St. 1-2 1-0 0-2 0-0 1-2
Kentucky 2-1 2-0 0-1 0-1 2-0
After 5-9 Point Loss  
Kansas St. 1-1 1-0 0-1 0-1 1-0
Kentucky 4-0 3-0 1-0 0-0 4-0
After 10-19 Point Loss  
Kansas St. 3-1 2-1 1-0 0-0 3-1
Kentucky 2-0 1-0 1-0 0-0 2-0
After 20+ Point Loss  
Kansas St. 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0
Kentucky 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Kansas St. 5-5-0 2-3-0 3-2-0 1-1-0 4-4-0
Kentucky 5-4-0 3-3-0 2-1-0 0-1-0 5-3-0
After 0-4 Point Loss          
Kansas St. 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 1-1-0
Kentucky 1-2-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0
After 5-9 Point Loss          
Kansas St. 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0
Kentucky 2-2-0 1-2-0 1-0-0 0-0-0 2-2-0
After 10-19 Point Loss          
Kansas St. 2-2-0 1-2-0 1-0-0 0-0-0 2-2-0
Kentucky 2-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 2-0-0
After 20+ Point Loss          
Kansas St. 2-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0
Kentucky 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0