Performance After a Loss  -  Oklahoma St. at Kansas St.

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Oklahoma St. 4-5 2-2 2-3 1-0 3-5
Kansas St. 5-5 2-3 3-2 0-0 5-5
After 0-4 Point Loss  
Oklahoma St. 2-2 1-1 1-1 0-0 2-2
Kansas St. 2-2 2-1 0-1 0-0 2-2
After 5-9 Point Loss  
Oklahoma St. 1-1 0-1 1-0 0-0 1-1
Kansas St. 3-1 0-0 3-1 0-0 3-1
After 10-19 Point Loss  
Oklahoma St. 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2
Kansas St. 0-2 0-2 0-0 0-0 0-2
After 20+ Point Loss  
Oklahoma St. 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0
Kansas St. 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Oklahoma St. 5-4-0 2-2-0 3-2-0 1-0-0 4-4-0
Kansas St. 4-5-1 1-3-1 3-2-0 0-0-0 4-5-1
After 0-4 Point Loss          
Oklahoma St. 2-2-0 1-1-0 1-1-0 0-0-0 2-2-0
Kansas St. 1-2-1 1-1-1 0-1-0 0-0-0 1-2-1
After 5-9 Point Loss          
Oklahoma St. 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0 1-1-0
Kansas St. 3-1-0 0-0-0 3-1-0 0-0-0 3-1-0
After 10-19 Point Loss          
Oklahoma St. 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 1-1-0
Kansas St. 0-2-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0 0-2-0
After 20+ Point Loss          
Oklahoma St. 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
Kansas St. 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0