Performance After a Loss  -  No. 16 Arkansas at No. 1 Kentucky

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arkansas 3-2 3-1 0-1 0-0 3-2
Kentucky 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 0-4 Point Loss  
Arkansas 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
Kentucky 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
Arkansas 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
Kentucky 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Arkansas 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
Kentucky 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Loss  
Arkansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kentucky 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arkansas 2-3-0 2-2-0 0-1-0 0-0-0 2-3-0
Kentucky 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Loss          
Arkansas 2-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0
Kentucky 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Arkansas 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
Kentucky 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Arkansas 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-2-0
Kentucky 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Arkansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kentucky 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0