Performance After a Loss  -  No. 13 Arizona at No. 3 UCLA

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arizona 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
UCLA 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0
After 0-4 Point Loss  
Arizona 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
UCLA 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
Arizona 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
UCLA 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Arizona 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
UCLA 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Loss  
Arizona 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
UCLA 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arizona 2-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0
UCLA 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
After 0-4 Point Loss          
Arizona 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
UCLA 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Arizona 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
UCLA 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Arizona 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
UCLA 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Arizona 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
UCLA 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0