Performance After a Loss  -  UMKC at No. 5 Kansas

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
UMKC 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Kansas 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 0-4 Point Loss  
UMKC 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kansas 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Loss  
UMKC 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Kansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
UMKC 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 20+ Point Loss  
UMKC 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kansas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 0-4 Point Loss          
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 5-9 Point Loss          
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
UMKC 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Kansas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0