Performance After a Loss  -  No. 15 Wofford vs No. 2 Michigan

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Wofford 5-5 3-1 2-4 1-0 4-5
Michigan 7-0 6-0 1-0 0-0 7-0
After 0-4 Point Loss  
Wofford 1-2 1-1 0-1 0-0 1-2
Michigan 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
After 5-9 Point Loss  
Wofford 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Michigan 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 10-19 Point Loss  
Wofford 4-1 2-0 2-1 1-0 3-1
Michigan 4-0 3-0 1-0 0-0 4-0
After 20+ Point Loss  
Wofford 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2
Michigan 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Wofford 5-3-0 2-2-0 3-1-0 1-0-0 4-3-0
Michigan 6-0-1 5-0-1 1-0-0 0-0-0 6-0-1
After 0-4 Point Loss          
Wofford 2-1-0 1-1-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0
Michigan 1-0-1 1-0-1 0-0-0 0-0-0 1-0-1
After 5-9 Point Loss          
Wofford 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Michigan 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 10-19 Point Loss          
Wofford 3-1-0 1-1-0 2-0-0 1-0-0 2-1-0
Michigan 4-0-0 3-0-0 1-0-0 0-0-0 4-0-0
After 20+ Point Loss          
Wofford 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
Michigan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0