Performance After a Loss  -  Texas at No. 20 Michigan

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Texas 1-2 1-1 0-1 0-1 1-1
Michigan 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
After 0-4 Point Loss  
Texas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Michigan 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Loss  
Texas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Michigan 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 10-19 Point Loss  
Texas 1-2 1-1 0-1 0-1 1-1
Michigan 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 20+ Point Loss  
Texas 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Michigan 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Texas 1-2-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0
Michigan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Loss          
Texas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Michigan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Texas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Michigan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Texas 1-2-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0
Michigan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Texas 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Michigan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0