Performance After a Loss  -  No. 19 Baylor at Oklahoma St.

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Baylor 2-1 1-1 1-0 0-0 2-1
Oklahoma St. 4-1 2-0 2-1 0-0 4-1
After 0-4 Point Loss  
Baylor 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0
Oklahoma St. 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Loss  
Baylor 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Oklahoma St. 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0
After 10-19 Point Loss  
Baylor 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
Oklahoma St. 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
After 20+ Point Loss  
Baylor 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Oklahoma St. 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Baylor 2-1-0 1-1-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0
Oklahoma St. 3-2-0 2-0-0 1-2-0 0-0-0 3-2-0
After 0-4 Point Loss          
Baylor 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
Oklahoma St. 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
After 5-9 Point Loss          
Baylor 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
Oklahoma St. 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
After 10-19 Point Loss          
Baylor 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
Oklahoma St. 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0
After 20+ Point Loss          
Baylor 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Oklahoma St. 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0