Performance After a Loss  -  Arkansas at California

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arkansas 7-4 6-2 1-2 2-0 5-4
California 8-5 7-2 1-3 0-1 8-4
After 0-4 Point Loss  
Arkansas 3-1 3-0 0-1 1-0 2-1
California 2-0 2-0 0-0 0-0 2-0
After 5-9 Point Loss  
Arkansas 2-1 1-0 1-1 1-0 1-1
California 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
After 10-19 Point Loss  
Arkansas 2-1 2-1 0-0 0-0 2-1
California 4-3 3-2 1-1 0-1 4-2
After 20+ Point Loss  
Arkansas 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
California 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Arkansas 5-5-0 4-3-0 1-2-0 2-0-0 3-5-0
California 3-9-1 3-5-1 0-4-0 0-1-0 3-8-1
After 0-4 Point Loss          
Arkansas 3-1-0 3-0-0 0-1-0 1-0-0 2-1-0
California 0-1-1 0-1-1 0-0-0 0-0-0 0-1-1
After 5-9 Point Loss          
Arkansas 2-1-0 1-0-0 1-1-0 1-0-0 1-1-0
California 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-2-0
After 10-19 Point Loss          
Arkansas 0-2-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0 0-2-0
California 3-4-0 3-2-0 0-2-0 0-1-0 3-3-0
After 20+ Point Loss          
Arkansas 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
California 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-2-0