Performance After a Loss  -  Georgia at Alabama

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Georgia 8-3 6-2 2-1 0-0 8-3
Alabama 8-2 4-1 4-1 1-0 7-2
After 0-4 Point Loss  
Georgia 1-2 1-2 0-0 0-0 1-2
Alabama 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
After 5-9 Point Loss  
Georgia 2-1 1-0 1-1 0-0 2-1
Alabama 5-1 3-0 2-1 1-0 4-1
After 10-19 Point Loss  
Georgia 4-0 3-0 1-0 0-0 4-0
Alabama 2-1 1-1 1-0 0-0 2-1
After 20+ Point Loss  
Georgia 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Alabama 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Georgia 5-4-0 2-4-0 3-0-0 0-0-0 5-4-0
Alabama 6-3-0 2-2-0 4-1-0 0-1-0 6-2-0
After 0-4 Point Loss          
Georgia 1-2-0 1-2-0 0-0-0 0-0-0 1-2-0
Alabama 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Georgia 2-1-0 0-1-0 2-0-0 0-0-0 2-1-0
Alabama 3-2-0 1-1-0 2-1-0 0-1-0 3-1-0
After 10-19 Point Loss          
Georgia 2-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 2-0-0
Alabama 2-1-0 1-1-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0
After 20+ Point Loss          
Georgia 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
Alabama 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0