Performance After a Loss  -  No. 11 Dayton vs No. 3 Syracuse

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Dayton 7-3 5-2 2-1 1-0 6-3
Syracuse 3-2 1-1 2-1 1-0 2-2
After 0-4 Point Loss  
Dayton 4-0 3-0 1-0 1-0 3-0
Syracuse 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
After 5-9 Point Loss  
Dayton 2-1 1-1 1-0 0-0 2-1
Syracuse 2-0 0-0 2-0 1-0 1-0
After 10-19 Point Loss  
Dayton 0-2 0-1 0-1 0-0 0-2
Syracuse 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
After 20+ Point Loss  
Dayton 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Syracuse 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Dayton 7-3-0 5-2-0 2-1-0 1-0-0 6-3-0
Syracuse 2-2-1 1-1-0 1-1-1 0-1-0 2-1-1
After 0-4 Point Loss          
Dayton 4-0-0 3-0-0 1-0-0 1-0-0 3-0-0
Syracuse 1-0-1 1-0-0 0-0-1 0-0-0 1-0-1
After 5-9 Point Loss          
Dayton 2-1-0 1-1-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0
Syracuse 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-1-0 1-0-0
After 10-19 Point Loss          
Dayton 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-2-0
Syracuse 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
After 20+ Point Loss          
Dayton 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
Syracuse 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0