Performance After a Loss  -  Marist at Niagara

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Marist 3-9 1-2 2-7 1-2 2-7
Niagara 5-7 3-2 2-5 2-3 3-4
After 0-4 Point Loss  
Marist 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1
Niagara 1-2 1-1 0-1 1-0 0-2
After 5-9 Point Loss  
Marist 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2
Niagara 1-3 0-1 1-2 1-1 0-2
After 10-19 Point Loss  
Marist 2-3 1-1 1-2 1-1 1-2
Niagara 2-2 1-0 1-2 0-2 2-0
After 20+ Point Loss  
Marist 0-3 0-1 0-2 0-1 0-2
Niagara 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Marist 4-2-2 1-0-0 3-2-2 2-0-0 2-2-2
Niagara 6-3-1 4-0-0 2-3-1 2-3-0 4-0-1
After 0-4 Point Loss          
Marist 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
Niagara 2-0-1 2-0-0 0-0-1 1-0-0 1-0-1
After 5-9 Point Loss          
Marist 0-1-1 0-0-0 0-1-1 0-0-0 0-1-1
Niagara 3-1-0 1-0-0 2-1-0 1-1-0 2-0-0
After 10-19 Point Loss          
Marist 3-0-0 1-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-0
Niagara 1-2-0 1-0-0 0-2-0 0-2-0 1-0-0
After 20+ Point Loss          
Marist 0-1-1 0-0-0 0-1-1 0-0-0 0-1-1
Niagara 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0