Performance After a Loss  -  Gardner-Webb at Liberty

Performance After a Loss - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Gardner-Webb 3-4 0-1 3-3 1-1 2-3
Liberty 3-4 2-2 1-2 1-1 2-3
After 0-4 Point Loss  
Gardner-Webb 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Liberty 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
After 5-9 Point Loss  
Gardner-Webb 2-1 0-0 2-1 1-1 1-0
Liberty 0-2 0-1 0-1 0-0 0-2
After 10-19 Point Loss  
Gardner-Webb 1-2 0-1 1-1 0-0 1-2
Liberty 1-1 1-0 0-1 0-1 1-0
After 20+ Point Loss  
Gardner-Webb 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
Liberty 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 Days Rest >2 Days Rest
Gardner-Webb 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Liberty 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 0-4 Point Loss          
Gardner-Webb 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Liberty 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Loss          
Gardner-Webb 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Liberty 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Loss          
Gardner-Webb 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Liberty 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 20+ Point Loss          
Gardner-Webb 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Liberty 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0